فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
پرسش: چه نوع فرشی مناسب مناطق پر رفت و آمد در منزل است؟
پاسخ: فرش های دستباف نفیس یا فرش های تمام ابریشم که مستلزم نگهداری بالا می باشند مناسب مکان های شلوغ یا پاخور مانند: راهروها، اتاق غذاخوری، جلوی آشپزخانه و هر محلی که در طول روز از آن زیاد استفاده میشوند نیستند، بهتر است  در این محل ها از فرش های با ظرافت کمتر ومحکمتر که دارای مقاومت بیشتری هستند و یا اصطلاحا از فرش های پرگوشت که دارای پرزهای بلندتر می باشند استفاده کنید
  • تبلیغات
  • نقش جهان
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • گنجینه
  • لینک