فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

اجزای تشکیل دهنده فرش

اصطلاحات فرش دستباف و ماشینی

حاشیه فرش
: یکی از مهمترین قسمت های فرش حاشیه های اطراف آن است و معمولا به دو صورت پهن و باریک دیده میشود، حاشیه ها باعث ایجاد نظم و زیبایی خاصی میشود و مانند قاب عمل میکنند. رایج ترین تعداد حاشیه سه و پنج است، در حاشیه پهن معمولا از نقوش مختلف، کتیبه و مشخصات فرش ثبت میشود

لچک فرش: به 4 گوشه یا کنج فرش لچک میگویند و اگر بین لچک و ترنج هماهنگی باشد و طرحشان شبیه به یکدیگر باشد عموما به آن لچک ترنج میگویند

کلاله فرش: اکثر فرش ها دارای کلاله است که در بالا و پایین فرش به ترنج مرکزی متصل هستند، بسیاری از طراحان فرش به آن شمسه هم میگویند و در بعضی مواقع به دلیل شباهت زیاد این قسمت به خربزه، به آن ترنج خربزه ای هم میگویند.

کتیبه فرش: مابین ترنج و سرترنج بخشی وجود دارد که به آن کتیبه میگویند و اسم اشخاصی در رابطه با نقش فرش در آنجا طراحی و ثبت میشود

ترنج فرش: به شکلی که در وسط فرش قرار گرفته است ترنج میگویند ترنج ها معمولا به شکل های مختلف دایره، لوزی و بیضی دیده میشود. معمولا ترنج ها با سر ترنج همراه است که باعث زینت بیشتر فرش میشود، عموما ترنج ها در همه فرش ها به یک اندازه نیستند، کوچک و بزرگ بودن ترنج بسته به نوع و نقش فرش است

زمینه فرش: اجزای مختلف فرش مانند گل ها،شاخه ها،حیوانات و اشکال هندسی به روی زمینه ای بافته و ثبت میشوند که رنگ اصلی فرش را مشخص میکند، مانند: کرم، سرمه ای، لاکی و ...

گلیم باف فرش: در بخش های بالا و پایین فرش برای دوام و مقاومت بیشتر قالی زنجیره بافته میشود که به اصطلاح به آن گلیم باف گفته میشود

مطالب مرتبط فرش  • تبلیغات