فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل

مدیر عامل:
سید جواد سجادی بیدگلی
تلفن:
031-54750153
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بيدگل
وب سایت:
تلفن همراه:
0913-3640279
فکس:
031-54750439
آدرس:
آران و بیدگل، شهرک صنعتی صباحی، میدان هیئت امنا

خدمات


  • تبلیغات