فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش بخشعلی حیاتی

مدیر عامل:
بخشعلی حیاتی
تلفن:
045-33331306
استان:
اردبيل
شهر:
اردبيل
تلفن همراه:
0914-4576007
تلفن ثابت:
045-33352639
آدرس:
اردبیل، خیابان آیت اله کاشانی، تازه میدان، بازار صفاپور

خدمات

فرش بخشعلی حیاتی تولیدکننده فرش های دستباف تجاری و خانگی
  • نقش جهان
  • گنجینه
  • لینک
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • تبلیغات