فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

تعاونی فرش دستباف گل گل افزا

مدیر عامل:
علی اصغر کارگریان مروستی
تلفن:
071-32234638
استان:
فارس
شهر:
شيراز
فکس:
071-32230549
تلفن همراه:
0913-1253826
آدرس:
شیراز، بازار وکیل جنوبی، سرای علاقه بندها، پلاک 32

خدمات

تعاونی فرش دستباف گل گل افزا تولیدکننده انواع فرش دستباف
  • تبلیغات