فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش اصفهانیان

مدیر عامل:
الهیار اصفهانیان
تلفن:
031-55331890
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
فکس:
031-55445847
تلفن همراه:
0913-3610067
فکس:
031-55331890
آدرس:
کاشان، بازار، سرای بخشی

خدمات

فرش اصفهانیان تولیدکننده اعلاترین فرش های دستباف ابریشمی و کرکی با استفاده از رنگ های گیاهی
  • تبلیغات