فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش کشاورز

مدیر عامل:
مسلم کشاورز نصرآبادی
تلفن:
021-55635388
استان:
تهران
شهر:
تهران
فکس:
021-55610978
تلفن همراه:
0912-6152771
آدرس:
تهران، خیابان خیام، بازار کفاشها، کوچه کبابیها، سرای پارک، پلاک 48 و 47

خدمات

عرضه فرش های تجاری در فرش کشاورز
  • تبلیغات