فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش خورسند

مدیر عامل:
محمد رسول خورسند
تلفن:
021-55636563
استان:
تهران
شهر:
تهران
فکس:
021-55636563
تلفن همراه:
0912-1434115
آدرس:
تهران، انتهای بازار کفاشها، سرای اکبریه، پلاک 6/1

خدمات

فرش خورسند صادرکننده فرش های دستباف ایرانی 
  • تبلیغات