فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

پیشرو نخ لیا

مدیر عامل:
صالح ناجیان
تلفن:
028-3454904
استان:
قزوين
شهر:
قزوين
فکس:
038-3454905
آدرس:
قزوین، شهر صنعتی لیا، خیابان خرد، خیابان موتالوژی

خدمات

متن خود را اینجا وارد کنید.
  • تبلیغات