فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

صنایع نساجی معیری

مدیر عامل:
تلفن:
031-55578186
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
تلفن همراه:
0913-3612198
تلفن همراه:
0913-1612285
فکس:
031-55578186
آدرس:
کاشان، ابتدای جاده علی آباد، به سمت سفید شهر، خیابان مقصود کاشانی

خدمات

متن خود را اینجا وارد کنید.
  • تبلیغات