فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش نوبهار

مدیر عامل:
شهناز نوبهار
تلفن:
017-33318445
استان:
البرز
شهر:
گلستان
فکس:
014-33318443
تلفن همراه:
0911-8791031
تلفن همراه:
0911-5414972
آدرس:
استان گلستان، گنبد کاووس، 20 متری کوی پلیس

خدمات

فرش نوبهار تولیدکننده فرش های دستباف ترکمن
  • تبلیغات