فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

کارخانجات ریسندگی و بافندگی سینا تاب کاشان

مدیر عامل:
فاطمه ساکن
تلفن:
031-55503910
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
تلفن ثابت:
031-55503980
فکس:
031-55503303
آدرس:
کاشان، شهرک صنعتي اميرکبير (جعفرآباد)، فاز يک، خيابان شکوفه 5 - کارخانجات ريسندگي و بافندگي سيناتاب کاشان

خدمات

ریسندگی اکلیریک و بافندگی فرش های ماشینی در کارخانجات ریسندگی و بافندگی سینا تاب کاشان
  • نقش جهان
  • تبلیغات
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • لینک
  • گنجینه