فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش سلطانی و رسولیان

مدیر عامل:
اکبر سلطانی/ذبیح اله رسولیان
تلفن:
021-55619183
استان:
تهران
شهر:
تهران
فکس:
021-44265316
تلفن همراه:
0912-1193881
فکس:
021-55805823
تلفن همراه:
0912-1193881
آدرس:
تهران، انتهای بازار کفاشها، سرای یمین، پلاک 1

خدمات

فرش سلطانی و رسولیان تولیدکننده فرش های دستباف با طر ح های اصیل ایرانی و استفاده از رنگ های گیاهی
  • تبلیغات