فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش طباطبایی و پسران

مدیر عامل:
آیت اله طباطبایی
تلفن:
031-57426130
استان:
اصفهان
شهر:
گلپايگان
فکس:
031-57435785
تلفن همراه:
0913-1719531
آدرس:
گلپایگان، بازار، گذر کوره گران

خدمات

فرش طباطبایی و پسران تولیدکننده فرش های صادراتی با پشم دست ریس و رنگ گیاهی
  • سمپاشی منزل