فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

فرش یعقوب سمساری و پسران

مدیر عامل:
یعقوب سمساردادی
تلفن:
041-32367476
استان:
آذربايجان شرقي
شهر:
تبريز
تلفن همراه:
0914-9131693
تلفن همراه:
0914-2577188
آدرس:
تبریز، کیلومتر 55 جاده اهر، منطقه آزاد صنعتی بیلوردی

خدمات

فرش یعقوب سمساری و پسران تولیدکنند فرش های دستباف عشایری
  • نقش جهان
  • لینک
  • گنجینه
  • تبلیغات
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران