فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم

کالا فرش

مدیر عامل:
تلفن:
031-55471893
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
وب سایت:
تلفن ثابت:
021-77738447
تلفن همراه:
0913-7875383
تلفن ثابت:
0913-9228521
آدرس:
کاشان، شهرک صنعتی راوند، ابتدای مزرعه تقی زاده

خدمات

کالا فرش تولیدکننده با کیفیت ترین فرش های ماشینی 1200,1000,700 شانه با ارایه ضمانت نامه کتبی 
  • تبلیغات