فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
تحرک تازه در تعاونی های فرش همدان
در این جلسه کاظمی سرپرست معاونت امور تولید مرکز ملی فرش ایران بر پیگیری نیازهای آموزشی، بیمه های قالیبافی، توجه به سلامت بافندگان و بهداشت فضای کاری و همچنین بهره مندی از تسهیلات بانکی از سوی این مرکز تاکید کرد.

وی همچنین فعالیت های اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان را در ایجاد فضای همکاری با مجموعه مدیریتی استان و تعامل مناسب با تشکلهای فرش و پیگیری مفاد تفاهمنامه ها ارزشمند دانست.

در این جلسه رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره بر ضرورت هم افزایی توانمندیهای اعضا در اصلاح ساختار تعاونی ها و هدایت به سمت تولید فرش متناسب با سلیقه بازار؛ تاکید کرد که هیات مدیره تعاونی همواره باید در چارچوب اساسنامه در جهت منافع اعضا تلاش کند.

بابایی، از مهلت تعیین شده برای راه اندازی مجدد تعاونی فرش در شهرستانهای رزن و بهار خبر داد و اعلام کرد: در شهرستان فامنین نیز رایزنی لازم برای ایجاد تعاونی صورت گرفته است.

شیخ علیان رییس اتحادیه فرش استان نیز با بیان اینکه ارتباط خوبی با اتحادیه مرکزی داریم گفت: که انتظار می رود اتحادیه مرکزی حمایت گسترده تری از تشکلهای فرش دستباف استانها و شهرستانها به ویژه در بحث خرید محصولات و تامین مواد اولیه داشته باشد.

در این جلسه بر اجرای مفاد اساسنامه به ویژه در تعیین صلاحیت فنی و تخصصی ارکان تصمیم گیر و مدیریتی تاکید شد و همچنین مقرر شد جلسات هیات مدیره تعاونی فرش در سطح استان به طور منظم تشکیل شود.
  • تبلیغات