فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
ضرورت ساماندهی تشکل های فرش دستباف
احمد علی بابایی با اعلام این خبر افزود: دستگاه های زیادی در استان ها برایفرش دستباف تصمیم گیری می کنند که این تعدد دستگاه ها از یک سو باعث سرگردانی فعالان این حوزه و از طرف دیگر باعث لطمه خوردن بخش تولید و تجارت فرش شده است و تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فرش دستباف در بخش دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد.

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: در این راستا فعالیت اتحادیه صنف تولید کنندگان فرش دستباف در این استان متوقف شد، این اتفاق پس از بررسی های لازم در یازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز این استان و با توجه به شیوه نامه ماده 77 قانون نظام صنفی توسط دیوان عدالت اداری انجام شده و اتحادیه یاد شده حد نصاب قانونی و لازم را برای ادامه فعالیت پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: همچنین کمیسیون نسبت به صدور رای مبنی بر انحلال اتحادیه و الحاق رسته های تحت پوشش در اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اقدام کرد و نام اتحادیه نیز به اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان فرش شهرستان همدان تغییر یافت.
  • تبلیغات