فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش های مرجوعی از عوارض گمرکی معاف شدند
حمید کارگر با اعلام این خبر افزود: در جلسه اخیر هیأت وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با افزودن تبصره ای به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موافقت شد که بر مبنای آن، واردات قطعی فرش های دستباف برگشتی مشروط به احراز ایرانی بودن آنها از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.

رییس مرکز ملی فرش ایران در این زمینه گفت: در چند ماه گذشته بازگشت فرش های دستباف ایرانی به داخل کشور مشروط به پرداخت حقوق گمرکی شده بود که این امر مخل تجارت برون مرزی فرش بود و پیگیری فراوانی از سوی مرکز ملی فرش ایران و تشکل های بخش خصوصی فرش برای رفع این مشکل به انجام رسید.

وی ادامه داد: بعد از طرح این مشکل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت، موضوع به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد و خوشبختانه در جلسه این کمیسیون نیز با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ملی فرش ایران) مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موافقت شد و پس از آن موضوع برای تصویب نهایی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.

به گفته کارگر بر اساس این تبصره که تیرماه جاری از سوی معاون اول رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ابلاغ شده است، واردات قطعی فرش های صادراتی برگشتی پس از احراز تولید آنها در ایران از سوی گمرک، مشمول معافیت بند "ش" ماده 119 قانون خواهد بود.

وی درباره استدلال مرکز ملی فرش ایران و صادرکنندگان فرش دستباف در این زمینه گفت: بخش قابل توجهی از فرش های صادراتی ایران دست دوم و کارکرده هستند و حتی فرش های نو نیز شور صادراتی داده می شوند و از این رو تفاوتی بین فرش نو و کارکرده در اظهارنامه های گمرکی نیست و بنابراین تشخیص این امر به هنگام بازگرداندن فرش به داخل کشور عملیاتی نیست.

  • تبلیغات