فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
نمایش قالی‌هایی خاص برای نخستین‌بار در ایران
شکوفه مصباحی - دبیر علمی و اجرایی این نمایشگاه - اظهار کرد: ایده نمایشگاه «قالی‌های اروپایی و هند - اروپایی» با محوریت قالی‌های ساونری فرانسه، برای معرفی قالی‌های اروپایی و فراهم آوردن امکان دیدن و شناخت قالیبافی سایر کشورها شکل گرفت.

او ادامه داد: مجموعه‌ای که در نمایشگاه ارائه شده، شامل هفت تخته قالی فرانسوی، سه تخته قالی هند - اروپایی و یک تخته قالی انگلیسی است.

مسوول بخش پژوهشی فرش پژوهشکده حفاظت و مرمت با اشاره به این‌که در طول زمان و با تبادلات فرهنگی، هنر و دانش تولید قالی از ایران به کشورهای همجوار راه یافت، گفت: قالی‌های ایران در دوران هخامنشی، ساسانی و صفوی از طریق مورخان یونان قدیم، جفرافی‌دانان مشرق زمین، سیاحان و فرستادگان دربارهای اروپایی و همچنین به‌عنوان یکی از هدایای پادشاه ایران به پادشاه‌های اروپا و کشورهای دیگر معرفی شد.

او ادامه داد: علاقه شاه‌های اروپایی به قالی‌های شرقی، بخصوص فرش‌های پرزدار، موجب حمایت و تولید قالی در اروپا شد و کارگاه‌های سلطنتی در کشورهای مختلف اروپا تاسیس شدند تا برای مفروش کردن سالن‌های کاخ‌های سلطنتی، قالی‌هایی متناسب با سلیقه، هنر و نیاز آن‌ها تولید کنند.

به گفته مصباحی، مواد اولیه، شیوه بافت فرش  و برخی شاخص‌های طراحی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وام‌دار ایران است؛ اما قالی‌های بافته ‌ده در اروپا در طراحی، نقشه‌خوانی، رنگ‌آمیزی و تراکم بافت باقالی‌های شرقی متفاوت هستند.

وی اضافه کرد: زمانی که هند مستعمره انگلیس بود، کارگاه‌های قالی‌بافی در زندان‌های آن راه‌اندازی شد تا برای قصرهای انگلیسی قالی ببافند. این قالی‌ها به هند - اروپایی معروف هستند و طرح بیشتر آن‌ها برگرفته از قالی‌های شرقی و بخصوص قالی‌های ایرانی است.

این نمایشگاه به مدت ۲۰ روز از ۲۸ آذرماه تا ۱۷ دی‌ماه در موزه فرش ایران برگزار می‌شود.
  • تبلیغات