فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
٤٢٤ هزار قالیباف و شاغل صنایع دستی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
سیروس نصیری با حضور در رادیو جوان به سئوالات شنوندگان این برنامه پاسخ داد و افزود: از این تعداد ٨٧ درصد قالیباف و ١٣ درصد شاغلان صنایع دستی هستند.

وی با بیان اینکه بیمه قالیبافان با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها از دی ماه سال ٨٩ با مصوبه مجلس آغاز شد، اظهار داشت: این گروه از بیمه شدگان ٧ درصد حق بیمه را خود و ٢٠ درصد را دولت از محل هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند.

نصیری با اشاره به اینکه مرجع شناسایی و معرفی قالیبافان به سازمان تامین اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز فرش ایران است، تصریح کرد: قالیبافان پس از تاییدیه این مراکز و اخذ گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای، می توانند به شعب این سازمان برای نامنویسی مراجعه کنند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه بهره مندی از بیمه قالیبافان مشروط به این است که فرد حتماً در حرفه قالیبافی و صنایع دستی مشغول بکار باشد، افزود: از ٢سال پیش پالایش قالیبافان واقعی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی انجام شد و ٢٠٠ هزار نفر شناسایی شدند که در این حوزه مشغول نبودند.

نصیری ادامه داد: در حال حاضر، بازرسان سازمان تامین اجتماعی به بررسی معرفی شدگان بیمه قالیبافان و صنایع دستی به شعب می پردازند.
  • تبلیغات