فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
اهدای فرش های دوران قاجار و پهلوی به موزه خراسان جنوبی
51 تخته فرش عتیقه و باستانی از دوران قاجار و پهلوی که مردم در قدیم بخشیده و وقف کرده بوده اند از طرف مرکز خیریه این استان به صورت رایگان به موزه مشارکتی خراسان جنوبی واگذار شد
:بعضی از این فرش ها با پشم شتر بافته شده است که مربوط به حسینیه امام رضای بیرجند بوده که پس از بازسازی و بررسی، ارزش گذاری و در موزه به نمایش گذاشته خواهد شد .
  • گنجینه
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • لینک
  • تبلیغات
  • نقش جهان