فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
گفت و گو با هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا
عصر روز یکشنبه حمید کارگر در دیدار با هیات مدیره اتحادیه یادشده، نظرات و دیدگاه های آنان را درباره وضعیت کنونی تجارت فرش دستباف ایران در اروپا جویا شد.
بر پایه این گزارش، در آغاز این نشست دو ساعته، بهرام طاهباز (رییس اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا) به معرفی اتحادیه و نوع فعالیت هر یک از اعضا پرداخت و در ادامه حاضران به ارایه نظرات خود و گفت و گو با رییس مرکز ملی فرش ایران پرداختند.
لزوم تاکید بر وجوه هنری فرش دستباف ایران و اصالت ها و نقاط قوت آن در برابر رقبا، ضرورت معرفی و تبلیغ ویژگی های رقابتی فرش ایران، نگرانی از تولید فرش در کشورهای رقیب با نقشه و مواد اولیه ایرانی و نارضایتی از انتقال تورم داخلی کشور بر قیمت عرضه فرش در خارج از کشور، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کارگر در این نشست اظهار امیدواری کرد انتقال این دیدگاه ها آنچنانکه مورد انتظار و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است در کنار جستن راهکارهای برون رفت از وضع کنونی، منجر به بهبود تولید و تجارت فرش دستباف ایران شود.
  • تبلیغات