فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
همراهی برای رونق بخشی دوباره به بازار فرش در آلمان
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ در دیدار با رییس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر لزوم حضور و پژوهش میدانی در بازار اروپا برای توسعه بازار فرش ایرانی گفت: همراه ساختن دانشگاهیان برای رویکرد علمی به بازار و تجارت فرش دستباف در کنار داشتن و گردآوردن بانک اطلاعاتی مناسب می تواند موجب بهبود در این حوزه باشد.

علی ظهوری همچنین ثبت فرش ایران به عنوان یک محصول ارگانیک و بیو را در سطح جهانی از ابزارهای موثر برای اثرگذاری روی مخاطب اروپایی دانست.

وی با اشاره به لزوم رتبه بندی فرش های ایرانی برای مخاطبان اروپایی بر، داشتن شناسنامه در ارایه موفق و با ثبات فرش ایرانی تاکید کرد.

رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این نشست با اشاره به حمایت مرکز متبوعش از رویکرد میان رشته ای و پایان نامه های دانشجویی که از مناظر مختلف و در رشته های گوناگون به فرش می پردازند، از تلاش برای ورود به تبلیغات و بازارسازی برای فرش در فضای مجازی خبر داد.

حمید کارگر با اشاره به مصادیقی همچون ساخت تیزرها و فیلم های کوتاه برای تبلیغ و معرفی فرش ایرانی بر بستر شبکه های مجازی و موبایلی، از توان فرش ایرانی برای ایفای نقش در حوزه دیپلماسی هنری کشور سخن گفت.

نیازسنجی مشتریان در بازار اروپا، سلیقه یابی و بایسته های آن، داشتن سند چشم انداز برای تولید و تجارت فرش، چگونگی وضع قوانین حمایتی ویژه برای فرش و نوع ارتباط و همکاری میان وزارت امور خارجه و سرکنسولگری ایران در هامبورگ با مرکز ملی فرش ایران از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است اعضای هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا نیز در این نشست به طرح دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.
  • تبلیغات