فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
چاره اندیشی برای پیشرفت و بهبود بازار فرش ایران در اروپا
50 نفر از بازرگانان صنعت فرش در نشستی در مورد توسعه فرش دستباف ایران در اروپا حاضر بوده اند، بازرگانان ایرانی فرش ساکن آلمان به تبیین نظرات و نگرانی های خود درباره فرش دستباف ایران پرداختند.
این نشست که در هامبورگ برگزار شد به مباحثی از جمله: چاره اندیشی در پیشرفت تولید و تجارت فرش دستباف با مشارکت بخش خصوصی، تبلیغات موثر برای فرش دستباف، برندسازی و معرفی فرش ایران، هماهنگی با معماران داخلی و طراحان در چیدمان منزل، موضع گیری در مقابل تبلیغات فرش های ماشینی، ارایه گواهینامه و جلب اعتماد مشتریان و حساسیت به حراج های قیمت شکن در زمینه فرش دستباف پرداختند.
در نهایت حمید کارگر رییس مرکر ملی فرش ایران از انبارهای فرش دستباف در آلمان بازدید کرد و به بحث و مجادله درباره ادامه داد.
  • تبلیغات