فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش های نفیس دستباف در پاویون دولت در شیراز
از این پس مقامات دولتی و مهمانان خارجی که از طریق پاویون اختصاصی دولت وارد شیراز می شوند در فضای اقامت موقت پاویون دولت شاهد فرش های نفیس و دستباف فارس بافته شده در شرکت تولیدی ذوالانواری خواهند بود.

شایان ذکر است؛ مقرر شده است فرش های نفیس که در سالن های این پاویون در ابعاد 24 و 12 متری مفروش شده است به مدت یک سال زینت بخش ورودی شهر شیراز در فرودگاه شهید دستغیب باشد.

به گفته علی همتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس این کار با هدف یادآوری اهمیت هنر اصیل و صنعت خودکفا و مستقل فرش دستباف و به منظور توجه، حمایت و تقویت همه مراحل این محصول به لحاظ بنیه اقتصادی و رشد جامعه و کشور صورت گرفته است.
  • تبلیغات