فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
پیشنهادهایی تازه برای شناسنامه دار شدن فرش دستباف
بهزاد عمرانی با همراهی برخی از مدیران مرکز یادشده در این نشست با اشاره به پیشینه همکاری دو مرکز در شناسنامه دار کردن فرش های دستباف، خواستار تداوم این امر با حذف کاستی های قبلی شد.

وی با تاکید بر منافع و پیامدهای مثبت شناسنامه دار شدن کالاها و ایجاد امکان رهگیری برای تولیدکننده تا مصرف کننده، از نتایج پژوهش های صورت گرفته برای نصب برچسب الکترونیک روی فرش به هنگام بافت خبر داد.

رییس مرکز ملی فرش ایران نیز با بازخوانی برخی از نقاط قوت و ضعف در تجربه های پیشین برای شناسنامه دار کردن فرش دستباف ایران، از باور مرکز ملی فرش ایران به ضرورت ارایه گواهی در هر قالب ممکن برای دستبافته های ایرانی سخن گفت.

حمید کارگر اظهار داشت برای گام نخست اولویت مرکز ملی فرش ایران به جای ارایه نسخه فراگیر برای همه فرش های تولیدی، ارایه شناسنامه برای فرش های خاص و منحصر به فرد از جمله فرش های آنتیک و موزه ای است.

در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک عهده دار پیگیری مباحث و نزدیک کردن نظرات به گام های عملیاتی شود و به طور خاص شیوه نصب تگ های الکترونیک در شرایط مقاوم در برابر سایش، حرارت، ضربه و شست و شو بررسی شود.

معاونت تحقیقات و آموزش در مرکز ملی فرش ایران این مقوله را پیگیری خواهد کرد.
  • تبلیغات