فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
میز فرش در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان دایر شد
محمد دره وزمی افزود: شهرستان بیجار از ظرفیت های مهم نیروی انسانی، نبوغ فکری، هنرمندان و صنعتگران خُبره و تحصیل کرده ای برخورداراست.

او از راه اندازی میزفرش به منظور مدیریت و احیای این هنر مغفول مانده خبرداد و اظهار کرد: از تهیه پشم تا تولید فرش و سپس صادرات آن در این میز مورد بررسی قرار می گیرد.

زنجیره فرش در دستور کار میزفرش

به نظر دره وزمی زنجیره فرش باید به طور کامل در دست کارشناسان باشد، و یک اتفاق و هماهنگی در میان بافندگان، سرمایه گذاران، فروشندگان و خریداران وجود داشته باشد تا با دوباره کاری، هزینه های اضافی و بدون پشتوانه کارشناسی نداشته باشیم.

وی از ورود کارفرمایان و سرمایه گذاران فرش از استان های دیگر به روستاهای استان کردستان برای بکارگیری افراد محروم جهت فرش بافی با حق الزحمه ناچیز اظهارناخرسندی کرد و آنرا ناشی از خلا وجود میز فرش دراستان کردستان دانست.

مدیراداره کل صنعت، معدن و تجارت اظهارامیداواری کرد: برگزاری جشنواره ملی فرش درتابستان 1395 بتواند معرف خوبی برای این توان مهم و بی نظیر استان کردستان و بویژه شهرستان بیجار باشد و افزود: اطلاع رسانی کشوری و حتی در سطح منطقه ای هرچه بیشتر باشد، میزان موفقیت را افزایش خواهد داد.
  • تبلیغات