فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
پیشنهاد ورود تخم نوغان برای بهبود ابریشم داخلی
محمدرضا نعمت زاده در نامه ای به محمود حجتی خواستار تدبیر برای واردات تخم نوغان در سال زراعی آینده با هدف حفظ و تثبیت صنایع داخلی مرتبط و نیز احیای نام و کیفیت ابریشم ایرانی شده است که اقبال مجدد تولیدکنندگان فرش دستباف به ابریشم داخلی را نیز در پی خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود با اشاره به افت ژنتیکی ابریشم بومی کشور در سالیان اخیر که موجب عدم استقبال بازار به ویژه فعالان فرش دستباف از ابریشم داخلی و در نتیجه آن واردات بی رویه ابریشم آماده مصرف شده است، خواستار همراهی وزارت جهاد کشاورزی در ورود تخم نوغان با کیفیت به کشور شده است.

در این نامه که به پیشنهاد مرکز ملی فرش ایران نوشته شده است، تقویت زیرساخت های تولید داخلی، حمایت از صنایع نوغانداری کشور، جلوگیری از خروج ارز، جذب ارزش افزوده ناشی از تولید (از تخم نوغان تا ابریشم آماده مصرف)، و نیز تثبیت اشتغال در این بخش از جمله علل ارایه این پیشنهاد ذکر شده است.

گفتنی است ابریشم به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی در تولید فرش های نفیس مورد توجه تولیدکنندگان فرش دستباف ایرانی است که در شرایط کنونی بخش عمده آن از طریق واردات تامین می شود.
  • تبلیغات