فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
تدبیر برای ساماندهی و بهبود تشکل های فرش
در این هم اندیشی با اشاره به اهمیت و نقش تشکل های بخش خصوصی و تعاونی های فرش دستباف در کمک به توسعه این هنر- صنعت بر ضرورت ساماندهی نهادهای متعدد تصمیم گیری با محوریت و مرکزیت مرکز ملی فرش ایران تاکید شد.

براساس این گزارش در ادامه این نشست، تعدد تشکل ها و مراکز تصمیم گیری در هنر- صنعت فرش به عنوان دغدغه مشترک فعالان این حوزه مطرح شد و بر لزوم پرهیز از تداخل کاری تشکل ها و آسیب های احتمالی آن تاکید شد.

در نشست یادشده با تصریح بر مصوبه شورای عالی اداری در تاسیس مرکز ملی فرش ایران به عنوان نهاد سیاستگذار، هادی و ناظر بر هنر- صنعت فرش دستباف، پیشنهادهای متعددی برای تقویت توان نظارتی و هدایتی این مرکز و ایجاد هم افزایی در تشکل های فرش ارایه شد.

در این نشست که روسای ادارات فرش برخی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در آن حضور داشتند، مواردی همچون تقویت جایگاه قانونی و حقوقی کمیته های استانی فرش، اجرای طرح مطالعاتی برای بررسی تاثیر و کارکرد تشکل های فرش، تدبیر برای بهره گیری از توان ادارات فرش در کمیسیون های نظارت و پیشنهادهای اصلاحی در آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی به بحث و بررسی گذارده شد.

در این نشست یک روزه افزون بر رییس، معاون امور تولید و مدیر امور استان های مرکز ملی فرش ایران، روسای ادارات فرش استان های تهران، زنجان، مرکزی، خراسان رضوی، همدان، مازندران، خوزستان، یزد، اردبیل و اصفهان حضور داشتند.
  • تبلیغات