فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
رونمایی از طرح فرش کرمانشاه
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با توجه به قدمت دیرینه در تولید و ساخت فرش دستباف نیازمند توجه به نقش های بومی و مختص به خود می باشد که در واقع طرح فرش دستباف کرمانشاه نقشی است که برگرفته از آثار قدیمی در استان بوده و باید به عنوان یک اثر فرهنگی و تاریخی به آن توجه کرد.

رحیمی تاکید کرد: با حمایت های دولت تدبیر و امید از تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف به ویژه ورود بخش خصوصی در حمایت از نقوش و طرح ها می توان امیدوار بود که شاهد تحولاتی در عرصه فرش دستباف استان باشیم.

وی افزود: فرش استان کرمانشاه از لحاظ کیفی در رده فرش های دیگر نقاط مهم کشور است و با آنها برابری می کند و می توان بازار خوبی برای آثار و نقشه های فرش دستباف استان فراهم نمود.

ویژگی عمده طرح افروغ این است که کلیه نقوش برگرفته از نقوش برجسته طاق بستان بوده و در عین حفظ اصالت اسلوب طراحی فرش هیچگونه موتیف و گل تکراری از نقوش سایر مناطق در آن بکار نرفته است.

طرح افروغ با رج شماره 50 رج که کیفیت بیشتری نسبت به فرش های استان از جمله کلیایی دارا بوده و قرار است که نقوش اصیل فرش کلیایی با سلیقه و نیاز مخاطبان و مشتریان از لحاظ رنگ، فرم ، اندازه نیز به این سبک طراحی شود.

فرش کرمانشاه
  • تبلیغات