فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
دستبافته های ایرانی در میان برترین های دموتکس
پایگاه اینترنتی نمایشگاه دموتکس اعلام کرده است، دستبافته هایی از سه شرکت ایرانی (نظیری، ذوالانواری، رضوانی) به مرحله پایانی این رقابت در آلمان راه پیدا کرده اند.

در چند روز گذشته گروه داوری این رویداد در میان 320 فرش ارایه شده از 21 کشور و در هشت گروه جداگانه دست به انتخاب زدند و راه یافتگان به مرحله نهایی را معرفی کردند.

بر پایه این گزارش دو دستبافته ارایه شده از سوی خانم نظیری، یک فرش از آقای رضوانی و گبه ای از سوی آقای ذوالانواری در میان برگزیدگان هستند و برترین های نهایی در ژانویه 2016 معرفی خواهند شد.
  • تبلیغات