فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
تشکل ها و فرش بافان شهری و روستایی زنجان ساماندهی می شوند
رحیم حاج نایبی افزود: از سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف منسجم و یکپارچه سازی تشکل های فرش روستایی و شهری است.

وی یادآورشد: این سیاست برای رونق بخشی به صنعت فرش کشور و استان ها انجام می شود تا بتوان از این صنعت ارز آور بهره برداری حداکثری داشت.

حاج نایبی اظهارکرد: زنجان یکی از قطب های مطرح کشور در صنعت فرش بافی محسوب می شود و باید سیاست های راهبردی را برای رونق تولید و صادرات آن در این استان نیز اجرا کرد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: این ساماندهی و منسجم سازی باید برای ارائه خدمات هر چه بهتر به 60 هزار بافنده فرش موجود در زنجان اتفاق بیفتد تا بتوان از ظرفیت موجود بهره برداری حداکثری داشت.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون اتاق اصناف در دو بعد بیمه و اعطای تسهیلات در مسیر حمایت از بافندگان فرش حرکت می کند.

حاج نایبی با بیان اینکه بافندگان فرش از میان اقشار محروم و زحمت کش جامعه هستند، ارائه تسهیلات را فرصتی برای بهبود وضعیت معیشتی و کاری آنان برشمرد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: ارائه تسهیلات فرصتی است تا بافنده ها بتوانند محصول را با سرمایه خود به بازار عرضه کنند.

وی تاکید کرد: اتاق اصناف در کنار این حمایت ها، بحث صادرات فرش را به عنوان یکی از سیاست های راهبردی اتاق های اصناف و اتحادیه فرش پیگیری می کند.

حاج نایبی ادامه داد: صادرات فرش می تواند بستری برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در کشور باشد.
  • تبلیغات