فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
بررسی عملکرد 9 ماهه در مرکز ملی فرش
در این سلسله نشست ها هر یک از معاونت های تولید، تحقیقات و آموزش و بازاریابی با مجموعه کارشناسان خود به ارایه کارنامه عملکردی خود پرداختند و علل عدم تحقق برخی از برنامه ها را تشریح کردند.

رییس مرکز ملی فرش ایران در این جلسات ضمن تقدیر از تلاش های همکاران خود در پیشبرد امور گفت: در حوزه فرش کارهای بسیاری بر زمین مانده است و تلاش های کارشناسان مرکز در برابر نیاز های این هنر-صنعت بسیار اندک است.

حمید کارگر با اظهار نگرانی از به فرجام نرسیدن برخی از برنامه ها و پروژه ها گفت: خیل فراوان ذینفعان این حوزه اعم از قالیبافان، طراحان، رنگرزان، فروشندگان، صادرکنندگان، دانشگاهیان و دیگر فعالان فرش دستباف کشور چشم انتظار بهبود و تحرک ویژه از سوی این مرکز هستند و نمی توان از ضرورت وظیفه مندی در این حوزه غافل شد.

وی در هر یک از حوزه های تخصصی فعالیت های مرکز به مباحثه و گفت و گو با مدیران و کارشناسان مربوطه پرداخت و خواستار تسریع در به فرجام رسیدن پروژه ها، تسهیل در فعالیت ذینفعان، اطلاع رسانی مناسب از عملکردها، ایده پردازی و دور شدن از کلیشه های مرسوم، استفاده از آرا و نظرات بخش خصوصی، تعامل دایمی و گسترده با ذینفعان و تدبیر مناسب برای برنامه ریزی سال 95 با نیازسنجی از استان ها و تشکل های فرش شد.

گفتنی است؛ در این سلسله نشست های صریح و کارشناسی، هر یک از معاونت های مرکز ضمن ارایه کارنامه عملکرد خود در 9 ماه ابتدایی سال جاری، به پیشنهاد برای بهره برداری بهینه از فرصت سه ماهه پایانی سال پرداختنند.
  • تبلیغات