فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش در برند شهری
رییس مرکز ملی فرش ایران در «همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری» با بیان این مطلب افزود: ایران در همه هنرهای هفتگانه عناصری قابل اتکا برای تصویرسازی و گفتمان سازی عمومی برای مخاطب قرار دادن افکار عمومی جهانیان دارد و فرش دستباف نیز از شاخص ترین این عناصر است.

حمید کارگر با اشاره به نمونه های متعدد از به کارگیری فرش و نقشمایه های آن در مناظر شهری ایران و دیگر کشورها گفت: در دنیای امروز که دیپلماسی هنری کارکردی افزون تر از نظامی گری و سیاست ورزی عریان یافته است، فرش ایرانی می تواند نقش برند ملی و شهری را در سرزمین ما ایفا کند.

گفتنی است همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری از سوی شهرداری تهران و با همکاری سازمانها، نهادهای فرهنگی و هنری و همچنین دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور 13 و 14 دیماه در سالن همایش های بوستان گفتگو در تهران برگزار می شود.

در نخستین پنل از این همایش، با عنوان ارتباطات و برندینگ تهران در راستای دیپلماسی عمومی کلانشهر تهران از ساعت 15 تا 17 رها خرازی آذر، محمد سلطانی فر، حمید کارگر و حسین خطیبی به ارایه دیدگاه های خود پرداختند.
  • تبلیغات