فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
حضور ایران در دموتکس 2016 آلمان
با بررسی چگونگی حضور و ارایه فرش ایرانی در پاویون جمهوری اسلامی ایران در دوره های پیشین نمایشگاه بین المللی دموتکس آلمان به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه کفپوش ها در سطح جهان، این بار این پاویون به محلی برای گپ و گفت های هنری، فرهنگی و تجاری بدل خواهد شد.

برپایه این گزارش، با توجه به این که در دوره های پیشین (تا قبل از 2015) برخی از تولیدکنندگان یا صادرکنندگان فرش ایران با دریافت یارانه های حمایتی در پاویون ایران حضور می یافتند که آسیب هایی را از جمله خدشه واردکردن به بازار و شبکه توزیع مستقر در آن کشور و یا قیمت شکنی در فرش ایرانی در پی داشت، در دو سال اخیر به جای ترغیب این گروه به حضور در این رویداد، معرفی شایسته فرش ایرانی هدف قرار گرفته است.

این رویداد در سال جاری که در آستانه لغو تحریم واردات فرش دستباف ایران به آمریکا برگزار می شود، مجال مناسبی برای رایزنی با بازرگانان حوزه ایالات متحده خواهد بود و افزون بر آن نقطه آغاز فرایند تبلیغات فرش ایران در اروپا نیز خواهد بود که به تازگی به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به گام اجرایی نزدیک شده است.
شایان ذکر است در دموتکس 2016 آلمان همچون دیگر سالها باز هم دستبافته هایی از ایران به مرحله نهایی جایزه طراحی فرش راه یافته اند.

گفتنی است دموتکس 2016 آلمان از 26 تا 29 دیماه در هانوور آلمان برگزار می شود.
  • تبلیغات