فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
برپایی سومین همایش ملی «صنعت فرش ماشینی»
دکتر منصور دیاری، دبیر علمی سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با اعلام این خبر اظهار کرد: سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت فرش ماشینی و گفت‌وگوی صاحبان صنایع این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد با مسئولان کشوری شرکت کننده در همایش و همچنین ایجاد و شناسایی بازارهای جدید برای صادرات در سالن غیاث الدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان درباره محورهای این همایش خاطرنشان کرد: پیش‌بینی تولید فرش ماشینی و مصرف الیاف در افق 1404، بررسی اقتصاد صنعت فرش ماشینی ایران پس از تحریم، جایگاه صادرات فرش ماشینی ایران، چالش‌ها و راهکارهای آن و ارائه آخرین تحقیقات انجام شده درباره فرش ماشینی در مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان از مهمترین محورهای این همایش است.

دیاری اظهار کرد: نخستین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع وابسته فرش ماشینی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ از مهمترین برنامه‌های جنبی این همایش خواهد بود.
  • تبلیغات