فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
برگزاری سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی در کاشان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان منصور دیاری اظهار داشت: این همایش با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت فرش ماشینی و نیز ایجاد و شناسایی بازارهای جدید جهت صادرات و گفت و گوی فعالان این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد برگزار می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان افزود: سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با محورهای تولید فرش ماشینی و مصرف الیاف در افق 1404، بررسی اقتصاد صنعت فرش ماشینی ایران پس از تحریم و جایگاه صادرات فرش ماشینی ایران، چالش ها و راهکارهای آن و ارائه آخرین تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان از مهمترین محورهای این همایش یکروزه است.
دیاری گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع وابسته فرش ماشینی نیز از دهم تا سیزدهم اسفندماه از مهمترین برنامه های جنبی این همایش خواهد بود.
  • تبلیغات