فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
جمهوری آذربایجان فرش دستبافت ایرانی را به نام خود معرفی می کند
علی وند شعاری در نشست ستاد حمایت ازتوسعه صنعت - هنر فرش دستبافت آذربایجان شرقی با اشاره به انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر جهانی بافت فرش به شیطنت های داخلی و خارجی برای صدمه زدن به هویت قالی تبریز و منطقه آذربایجان و سوء استفاده از پیشنیه تاریخی این هنر صنعت در استان آذربایجان شرقی پرداخت و گفت: از طریق علمی و با مستند سازی، چاپ و انتشار کتاب های موثق و علمی باید با این گونه اقدام های آگاهانه یا نا آگاهانه برخورد شود .

وی با بیان اینکه به برگزاری یک نشست تخصصی با کشور ترکیه و آذربایجان نیاز داریم، افزود: متاسفانه در سال های اخیر، مجموعه کتاب هایی در کشور آذربایجان منتشر شده است که نام فرش تبریز و منطقه آذربایجان را به اسم خودشان معرفی و بهره برداری های مختلف می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز افزود: در داخل کشور نیز در این سال ها کتاب هایی با عنوان «قالین»، «رویای بهشت» و «قالی کاشان» به چاپ رسیده که برخی از قالی های دوره صفوی تبریز به نام کاشان و اصفهان و یا با نام کلی ایران معرفی شده است .

وند شعاری با اشاره به قدیمی بودن اطلاعات موجود در خصوص قالی تبریز و منطقه آذربایجان بر ضرورت گردآوری اطلاعات جدید برای تهیه نقشه جامع علمی فرش استان تاکید کرد.

رئیس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز با بیان اینکه استاندارد مشخص و اجباری در خصوص مواد اولیه قالی وجود ندارد، گفت: تا زمانی که به صورت علمی در خصوص حل مشکلات تولید قالی اقدام نشود نمی توانیم انتظار افزایش کیفیت تولیدات خود را داشته باشیم .

اضافه می شود هم اکنون نمونه های قدیمی فراوانی از قالی تبریز در موزه های معروف جهان مانند «آرمیتاژ» سن پترزبورگ، «لوور» پاریس و «متروپولیتن» نیویورک، «ویکتوریا و آلبرت» لندن و«پولدی پزولی» میلان از دوره های مختلف تاریخی نگهداری می شود.
  • تبلیغات