فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
حباب تحریم ها با ورود اولین محموله فرش ایرانی به آمریکا ترکید
محموله فرش نفیس ایرانی پس از لغو تحریم ها بطور قانونی وارد بازار آمریکا شد و روز جمعه در نمایشگاهی در شهر لس آنجلس به نمایش گذاشته شد.

علیرضا عبدالله نژاد از تجار هنر-صنعت فرش در شهر نیویورک، در مورد تاثیرات لغو تحریم ها بر بازار فرش ایرانی در آمریکا سخن گفت.

وی با اظهار اینکه خبر وارد شدن اولین محموله فرش ایرانی، به بحث روز تجار و فروشندگان فرش در بازار فرش نیویورک تبدیل شده است، تصریح کرد پس از چندین سال ممنوعیت واردات فرش ایرانی ، خبر لغو تحریم ها و ورود اولین محموله فرش از ایران، تجار را برای از سرگیری واردات فرش از ایران مصمم تر کرد.

وی اضافه کرد، بی شک پیش دستی تجار غرب آمریکا (لس آنجلس) در واردات اولین محموله فرش به بازار آمریکا، به اقدام تجار بازار شرق آمریکا (نیویورک) برای داشتن سهمی از این بازار سرعت خواهد داد.

وی اظهار داشت، با توجه به وقفه ای که بوجود آمده در روند واردات فرش از بازار ایران، این امر هماهنگی دستگاه های ذی ربط در برپایی نمایشگاه های فرش ایرانی و دعوت از تجار بین المللی فرش همچون سال های پیش از تحریم را مطالبه می کند.

عبدالله نژاد افزود، تجار در آمریکا چشم انتظار برگزاری این نمایشگاه برای شروع سازمان یافته واردات فرش از ایران می باشند.

این تاجر فرش تصریح کرد با توجه به ورود جدی تر کشورهایی همچون چین و هند و پاکستان در صنعت فرش های دست بافت، از سرگیری واردات فرش ایرانی مستلزم هماهنگی بیشتر می باشد.

وی اضافه کرد، هنوز هم فرش دستبافت ایرانی با توجه به کیفیت و هنر به کار رفته در تار و پود آن با نمونه های خارجی قابل قیاس نیست و فرش ایرانی نامی جا افتاده در فرهنگ مردم آمریکاست ضمن اینکه اکثر بازار فرش آمریکا را ایرانی ها در دست دارند و بازگرداندن فرش نفیس ایرانی به ویترین مغازه های آمریکا به سرعت انجام خواهد شد.

به گفته وی، فرش ایرانی همواره در فرهنگ آمریکا نمادی از هنر و اصالت می باشد و مورد استقبال مردم آمریکا بویژه قشر مرفه بوده است و داشتن فرش ایرانی بخش جدا نشدنی در توصیف خانه های قشر مرفه در کشورهای غربی است.
  • تبلیغات