فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
برگزاری دوره آموزشی ناظران فنی فرش دستباف در زنجان
دراین دوره آموزشی سه روزه که درمحل دانشگاه علمی-کاربردی فنی و حرفه ای زنجان برگزار شد، 40 نفر از ناظران فنی فرش دستباف مناطق مختلف زنجان شرکت داشتند.

سید محمد ویسیان، سرپرست معاونت آموزش و تحقیقات مرکز ملی فرش ایران درباره این دوره آموزشی گفت: هدف از این دوره آموزشی که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف زنجان و مرکز ملی فرش ایران برگزار شد، کنترل تولید و ارتقای کیفیت فرش دستباف دراین منطقه بود.

وی اضافه کرد: در پایان این دوره آموزشی 18 ساعته از شرکت کنندگان آزمون های لازم به عمل آمد که برای پذیرفته شدگان، گواهی نامه ناظر فنی ازسوی مرکز ملی فرش ایران صادر خواهد شد.

گفتنی است؛ افزون بر دوره آموزشی ناظران فنی، یک دوره آموزشی منجر به تولید فرش دستباف در شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان نیز با همکاری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف روستایی اجرا شد.
  • تبلیغات