فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
بانوى قالیباف، چهره سال ٩٤ فرش شد
ه گزارش همشهری آنلاین؛ نشریه طره پیش از این برای گزینش چهره سال از مخاطبان خود خواسته بود چهره های تاثیرگذار و مدنظر خود را پیشنهاد دهند كه از میان چهره های پیشنهادی مخاطبان، 10 تن برای دریافت آرای عمومی معرفی شدند.

در میان 10 چهره نهایی از دولتمردانی همچون محمد جواد ظریف برای لغو تحریم صدور فرش ایران به آمریکا تا فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان فرش و نیز بانوی گمنام قالیباف به چشم می خوردند.

محمدرضا نعمت زاده، رضی میری، اسماعیل جبارزاده، آرش حیدریان، غلامرضا ذوالانواری، مهرگان، احد عظیم زاده و بهرام طاهباز از دیگر گزینه های معرفی شده از سوی نشریه طره برای نظرسنجی عمومی بودند.

در طول هفته گذشته و طى راى گيرى پيامكى كه با مشاركت بيش از 3 هزار نفر صورت پذيرفت، سرانجام "بانوى گمنام قاليباف" به عنوان برترين چهره برگزيده شد.

اين چهره به عنوان نمادى از زنان هنرمند و سختكوش ايران كه گمنام و بى نشان در جاى جاى اين سرزمين با وجود همه تنگناها و دشوارى ها به آفرينش هنرى و بافت فرش مشغولند برگزيده شده است.
  • تبلیغات