فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
نیروی جوان و با انگیزه همراه با نگاه علمی به یاری فرش بیاید
در این آیین که در محل هتل ثامن مشهد برگزار شد، رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: برگزاری المپیاد فرش بهانه‌ای برای توجه به رویکرد علمی نسبت به هنر- صنعت فرش است تا با ایجاد حس رقابت و انگیزه بخشی به نسل جوان، نشاط تازه ای به این وادی تزریق شود.

حمید کارگر با بیان اینکه تولید و تجارت فرش دستباف دارای خلاها و کاستی هایی است که نباید بر آنها چشم بست و نگاه نو و علمی به این مقوله می تواند درمانگر برخی از این کاستی ها باشد و این نگاه را می توان از جوانان دانش آموخته فرش طلب کرد.

وی با اشاره به برخی حوزه هایی که هنر- صنعت فرش دستباف نیازمند کار بیشتر است همچون تجارت الکترونیک، تبلیغات، مطالعات نیازسنجی بازار، فاصله گرفتن از تولید کور و غیر هدفمند، سفارش پذیری و رصد عملکرد رقبا، از جوانان فعال در این عرصه خواست تا با ورود به این حوزه ها تولید و تجارت فرش را یاری دهند.

کارگر امید به جذب در دستگاه های دولتی فرش و لباس کارمندی پوشیدن را از یک سو و تقلید کورکورانه پیشینیان در تولید و تجارت فرش را از دیگر سو دو آفت پیش روی جوانان دانش آموخته فرش دانست و خواستار فعالیت این گروه در مسیر رفع خلاهای موجود شد.

رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به لغو تحریم های علیه فرش ایرانی گفت: بهانه تحریم از میان رفته است و می توان به بهبود صادرات فرش امید داشت اما این بهبود با تولید بدون مطالعه رخ نخواهد داد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این آیین گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده در مرکز ملی فرش ایران و این سازمان، ایجاد فرصت های جدید در عرصه کسب و کار فرش دستباف مورد تاکید قرار گرفته است.

راضیه علیرضایی افزود: مهارت آموزی فرش دستباف برای آینده اقتصاد کشور و استان از اهمیت بسیار برخوردار است و به همین علت دانشجویان و دانش آموزان رشته فرش نقش مهمی در این فرآیند دارند.

وی گفت: برای ورود به بازارهای جدید فرش باید نقش فرش در آینده اقتصاد کشور، نیازشناسی بازارهای مصرف و روشهای سرمایه گذاری مورد توجه و بررسی قرار گیرند زیرا فرش یکی از اقلام هدفگذاری شده برای صادرات می باشد که قرار است بازار بزرگ کسب و کار بین المللی برای آن ایجاد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بهبود مهارتهای بافت، کاهش هزینه ها، نوآوری و خلاقیت در تجهیزات، قابلیت تکرار تولید، کسب مهارتهای مربوط به بازاریابی و حضور در بازارهای هدف مورد توجه می باشد که به همین علت آموزش مهارتهای مورد نیاز از دوران دبیرستان و دانشگاه مد نظر قرار گرفته است.

علیرضایی اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیت بافت 650 تا 700 هزار مترمربع فرش دستباف در سال برخوردار است که اگر بتوانیم از 30 درصد این ظرفیت برای بازار بهره گیریم در سالهای آینده صادرات قابل توجهی خواهیم داشت.دبیر این المیپاد نیز در مراسم پایانی آن گفت: در این دوره 162 برگزیده مرحله استانی از 19 استان کشور در دو مقطع دانش آموزی و دانشجویی به صورت عملی و تئوری طی دو روز در مشهد به رقابت پرداختند.

مرتضی لطفی افشار با بیان اینکه از کل شرکت کنندگان، 146 زن و 16 مرد، 88 دانشجو و 74 دانش آموز بودند افزود: رشته های این دوره از مسابقات در مقطع دانش آموزی شامل بافت، طراحی، رنگرزی و در مقطع دانشجویی، بافت، طراحی، رنگرزی و مرمت بود.

وی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات در مجموع 52 نفر در رشته بافت، 49 نفر در رشته طراحی، 42 نفر در رشته رنگرزی و 19 نفر در رشته مرمت با یکدیگر رقابت کردند

که از این تعداد 9 دانش آموز و 12 دانشجو به عنوان نفرات برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است در پایان این مراسم برگزیدگان المپیاد در دو مقطع دانشجویی و دانش آموزش معرفی و تقدیر شدند.
  • تبلیغات