فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
توسعه و رونق اشتغال درصنعت فرش کردستان
به گزارش پانا کردستان،حسین فیروزی معاون استاندار کردستان در این نشست کار گروه اشتغال گفت: مهمترین ویژگی فرش دستبافت، بازار اقتصادی، تجارت و صادرات است و فرش کردستان توانایی بالقوه ای در این زمینه دارد و باید این مهم در سطح بین الملل برندسازی شود.

فیروزی خاطر نشان کرد: شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها با رویکرد علمی و پژوهشی و اصالت تاریخی این صنعت نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور بازاریابی و توسعه بازارهای موجود داخلی و خارجی می باشد.
  • تبلیغات