فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
قیمت برخی فرش‌های ماشینی بازار
نوع فرش قیمت (ریال) توضیحات
مجلسی کرم 13/000/000 تراکم 2550، 10 رنگ، 700 شانه، 6متری
آناهیتا موشی 12/800/000 تراکم 2550، 8 رنگ، 700 شانه، نخ‌تار پنبه پلی‌استر، 6متری
فرش کودک 3/500/000 تراکم 1000، 8 رنگ،500 شانه، نخ‌تار پنبه پلی‌استر،6متری
پارادایس 19/500/000 تراکم 3000، 8 رنگ، 1000 شانه، نخ‌تار پلی استر،6متری
فرش کهکشان 8/000/000 100‌درصد، اکرولیک،تراکم 3000، جنس پود پنبه، 8 رنگ
پارادایس 6/000/000 100درصد، اکرولیک، 700 شانه، جنس پود پنبه، 8 رنگ
ریزماهی 4/300/000 100درصد اکرولیک، 700 شانه، جنس پود پنبه، 6 رنگ
ایران 28/000/000 100 درصد اکرولیک، 1000 شانه، تراکم 3000، 8 رنگ
شانه باغ 14/800/000 100 درصد اکرولیک، 700 شانه، تراکم 2550، 8 رنگ
افشان 15/000/000 100 درصد اکرولیک،700 شانه ، تراکم 2550؛ 8 رنگ
آریا 1/500/000 500 شانه، تراکم 800، جنس نخ کریستال، 5 رنگ
شاهپسند 6/300/000 700شانه، تراکم 2550، 10 رنگ
تک گل 2/400/000 تراکم 960، جنس نخ اکرولیک، شانه 340
فانتزی 6/000/000 تراکم 1000، نخ پنبه، 500 شانه
چهارگل 3/000/000 تراکم 960، نخ اکرولیک، 340 شانه
سیلور 6/500/000 100 درصد پلی پروپیلن، 6 رنگ، 320 شانه
اترک 2/600/000 100 درصد اکرولیک، 6 رنگ، 320 شانه
اسپادانا 5/000/000 700 شانه، 2550 تراکم، اکرولیک، 10 رنگ
پاتریس 4/000/000 4 کاره، 200 شانه، تراکم 600، 8 رنگ
  • تبلیغات