فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
فرش دستباف توسط کمیسیون بانوان شهرستان جهرم صادر می شود
علیرضا صحرائیان بعد ازظهر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان با اشاره به اینکه درجهرم فعالیت هایی درراستای اقتصاد مقاومتی وبا پتانسیل های داخلی انجام شده، اظهارداشت: کمیسیون بانوان جهرم موفق شدند فرش دستبافی که با هنرمندی بسیارزیبای بانوان جهرمی خلق شده است را به کشورهای خارجی صادر کرده و با آنها قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: صادرکردن فرش دستباف باعث ایجاد درآمدی پایدار برای شهرستان جهرم شده است که این درآمدها صرف فعالیت های فرهنگی درشهرستان جهرم می شود.

صحرائیان خاطرنشان کرد: این فعالیت ها و حرکت های فرهنگی بسیار ارزشمند است و به پشتوانه مالی و اعتباری نیازمند است.

معاون استاندار بابیان اینکه برنامه هایی که با هماهنگی و همکاری مشاورین امور بانوان درشهرستان جهرم اجرا می شود با استقبال کم نظیر بانوان جهرمی همراه است اظهارداشت: این استقبال ها نشان می دهد که شهرستان ما به چه میزان تشنه فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی مخصوصا درحوزه بانوان است.

وی ادامه داد: بانوان جهرمی بیش از نیمی از جمعیت شهرستان جهرم را تشکیل می دهد و همیشه درعرصه های مختلف پیشتاز بوده اند و موفقیت ها ورشادت های مردان و جوانان شهرستان ما در قبل و بعدازانقلاب به نقش مهم زنان جهرمی برمیگردد.

فرماندارویژه جهرم بیان کرد: جهرم شهری انقلابی است که یک هزار و ۲۰۰ شهید تقدیم کرده و حیف است که به آن مخصوصا درحوزه بانوان توجهی نشود.

وی ادامه داد: با اختصاص دادن یک ردیف اعتباری بصورت دائمی به مجموعه شهرستان جهرم می توانیم باتوانی که درحوزه بانوان داریم ده برابر بیشتر خروجی داشته باشیم واز پتانسیل های ارزشمندی که داریم بهره کافی را ببریم.
  • تبلیغات