فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
برگزاری نمایشگاه فرش
در تاریخ 1394/05/09 در گالری اردیبهشت تهران شهرک غرب

اهداف برگزاری نمایشگاه ایجاد پلی بین مصرف کننده اصلی و تولید کنندگان جهت شناخت بهتر بازار و بازاریابی

  • لینک
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • نقش جهان
  • گنجینه
  • تبلیغات