فرش برلیان
فرش والاقدس تبریز
درج تبلیغات و اگهی
فرش شفقی
فرش فرهی
فرش قیطران
برگزاری نمایشگاه فرش
در تاریخ 1394/05/09 در گالری اردیبهشت تهران شهرک غرب

اهداف برگزاری نمایشگاه ایجاد پلی بین مصرف کننده اصلی و تولید کنندگان جهت شناخت بهتر بازار و بازاریابی

  • محل تبلیغات شما
  • پارتیشن پازل ستاپ
  • فرش سوفیا
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • فرش عصاچی
  • تبلیغات