فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
امید بازار فرش به پسابرجام است
نعمت الله رضایی اظهار کرد: بازار فروش و تولید فرش دستباف استان و حتی کشور در سال گذشته به نسبت سال 1393 دچار رکود بیشتری بود البته قیمت مواد اولیه تولیدی دارای ثبات و بدون نوسان بوده و حتی برخی مواد رقم کمی نیز کاهش داشتند.

وی با بیان اینکه امید بازار فرش به پسابرجام و رفع تحریم‌ها است، افزود: این امر باعث می‌شود نخست مشتریان اروپایی، آمریکایی، کانادایی و ... مستقیم به بازار داخل کشور سفارش دهند و دیگر نیاز به ارسال از طریق کشوری مانند ترکیه نباشد و از سوی دیگر برداشت تحریم بانکی نیز مبادلات و واسطه گری دلالان پول را حذف می‌کند.
  • تبلیغات