فرش برلیان
فرش والاقدس تبریز
درج تبلیغات و اگهی
فرش شفقی
فرش قیطران
عطایی
امید بازار فرش به پسابرجام است
نعمت الله رضایی اظهار کرد: بازار فروش و تولید فرش دستباف استان و حتی کشور در سال گذشته به نسبت سال 1393 دچار رکود بیشتری بود البته قیمت مواد اولیه تولیدی دارای ثبات و بدون نوسان بوده و حتی برخی مواد رقم کمی نیز کاهش داشتند.

وی با بیان اینکه امید بازار فرش به پسابرجام و رفع تحریم‌ها است، افزود: این امر باعث می‌شود نخست مشتریان اروپایی، آمریکایی، کانادایی و ... مستقیم به بازار داخل کشور سفارش دهند و دیگر نیاز به ارسال از طریق کشوری مانند ترکیه نباشد و از سوی دیگر برداشت تحریم بانکی نیز مبادلات و واسطه گری دلالان پول را حذف می‌کند.
  • لینک
  • اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران
  • تبلیغات
  • فرش عصاچی
  • محل تبلیغات شما
  • عطایی
  • فرش سوفیا