فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
ايجاد برند فرش دستباف گلستان نيازمند فرهنگ سازي است
حجت اله خليل زاده در نشست با ذي نفعان خوشه فرش دستباف اظهار داشت: برنامه هاي پروژه توسعه خوشه فرش دستباف در سال هاي اول و دوم به خوبي انجام و لازم است در سال سوم برنامه عمل، كنسرسيوم خوشه مذكور ايجاد شود.

وي با بيان اينكه يكي از پروژه هاي مصوب برنامه اقتصاد مقاومتي نبر توسعه توانمنديهاي صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق توسعه كنسرسيوم هاي صادراتي است، يادآور شد: كنسرسيوم شرايطي را فراهم مي كند تا همه اعضا كار تيمي را تجربه و علاوه بر پيگيري نيازهاي فردي، فعاليت جمعي را نيز دنبال كنند.

به گفته وي كنسرسيوم فرش دستباف مي تواند علاوه بر كسب منافع اقتصادي در انتقال تجربيات و دانش افزايي ذي نفعان خوشه نقش موثري داشته باشد.

مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان نيز گفت: با برداشته شدن تحريم ها، روزنه اميدي براي ورود ايران به بازار جهاني فرش دستباف ايجاد شد.

يوسف بسنجيده اظهار داشت: اين امر موجب شده تا ايران بار ديگر در بازارهايي كه طي سالهاي گذشته در حوزه فرش از دست داده بود، حضور يابد.

به گفته وي فعاليت هاي خوبي در خوشه فرش دستباف استان صورت گرفته و اميد است اين روند در سال سوم برنامه عمل تداوم داشته باشد.

وي تاكيد كرد: با توجه به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ، تشكيل كنسرسيوم صادراتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

زلبخا عادلي عامل توسعه خوشه فرش دستياف استان گلستان نيز گفت: تشكيل كنسرسيوم صادراتي خوشه فرش دستباف در گرو همكاري و تعامل همه فعالان و ذي نفعان حوزه فرش است.

كنسرسيوم صادراتي تركيبي داوطلبانه از چند شركت، با هدف گسترش كالا و خدمات اعضا در خارج از مرزهاي كشور و تسهيل صادرات اين محصول از طريق يك اقدام مشاركتي است.

به گزارش ايرنا، گلستان از ديرباز مهد توليد فرش هاي دستباف از جمله فرش تركمن بوده و طبق آمارها حدود 70 هزار بافنده فرش در استان فعاليت دارند كه بيشتر آنها بافنده فرش تركمن بوده و نيازمند كمك در بخش آموزش، تامين مواد اوليه و از همه مهمتر بازاريابي هستند.

تار و پود فرش هاي تركمن را اغلب زنان و دختراني گره مي زنند كه از كودكي، يكي زير دو تا رو، لالايي دلنواز مادران آنها بوده و امروز هنر آنها شهره جهان شده و بازارها و هنردوستان دنيا، خريدار دست بافته هاي آنان مي باشند.

فرش اصيل تركمن ˈذهني يا حفظي بافˈ است و زنان تركمن در توليد اين دست بافته، آرمان ها و انديشه هاي خويش را با رنگ هاي دلخواه بر روي تار قالي گره مي زنند تا تابلويي زيبا و مانا پيش روي بينندگان مجسم سازند.

در خصوص مراحل تهيه مواد اوليه و بافت فرش نيز گفتني است كه تركمن ها پشم مورد نياز قاليبافي را پس از مراحل ريسندگي و رنگ آميزي، روي دستگاه ˈقوراماًˈ(نوعي دستگاه افقي ساده كه مخصوص ايلات و عشاير است) چِّله كشي مي كنند.

بيشتر قاليچه هاي تركمن رنگ قرمز دارند و دليل آن استفاده از قرمزدانه و روناس است.

طرح هايي كه تركمن ها در بافت فرش به كار مي برند، بيشتر شكسته و هندسي و شبيه طرح هاي بخارايي مي باشد كه اصطلاحاً به آن ˈآخالˈ مي گويند.

زمينه اين نوع قالي ها مزين به كتيبه ها و يا قاب هاي لوزي شكل است كه به كمك خطوط متقاطع به هم ارتباط يافته اند.

نقوش اصلي دستبافته هاي تركمن ها ˈگل يا تمغاˈ يعني بركه آب است و به گل هاي لوزي شكل يا هشت ضلعي اطلاق مي شود.

مهم ترين اين نقوش و گل هايي كه در بافته هاي تركمن مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارت از ˈماري گل، ناب گل، قفسه گل، درناق گل، تكه گل، انسي، قزل اياق، تونيك گل، قوش گل، آوغان گل، تاج خروز، پنجاراگل، آق نقش، گل پنجه، ارساري گل، دالي، بشيرˈ، است.

بيشتر بافندگان فرش استان گلستان در گنبدكاووس، كلاله، مراوه تپه، مينودشت، علي آباد كتول، آق قلا، بندرتركمن و آزادشهر ساكن هستند.

طبق برخي آمارها، سالانه حدود 600 مترمربع تابلو فرش، 500 مترمربع فرش و 17 هزار مترمربع گبه در اين مناطق توليد مي شود.

بافندگان استان در قالب ‎ 9شركت تعاوني و كارگاه، اين هنر صنعت ها را خلق مي كنند.

و اما در خصوص راهكارهاي ترويج و توسعه فرش اصيل منطقه بايد يادآور شد كه تامين مواد اوليه فرش و ايجاد پل ارتباطي بين بافنده، طراح و نقاش مهمترين عامل در توليد فرش است.

در اين خصوص با توجه به اينكه توليد، سرچشمه تجارت و بازار نيز محرك توليد مي باشد، بايد با محور قرار گرفتن اين بخش، حمايت از بنگاه ‎هاي توليدي،صنفي و ايجاد بسترهاي لازم براي متنوع ‎سازي محصولات توليدي و تكميل زيرساخت ‎هاي لازم بر مبناي مشتري مداري را توسعه داده تا امكان ورود بيشتر توليدات فرش استان و صنايع وابسته به آن در بازارهاي بين ‎المللي و تجاري فراهم شود.

استان گلستان واقع در شمال كشور يك ميليون و 850 هزار نفر جمعيت دارد كه از اقوام مختلف ايراني هستند.
  • تبلیغات