فرش برلیان
درج تبلیغات و اگهی
پناهی
ایرانیان
ماندگار
ابریشم
کرمان در تولید مواد اولیه صنعت فرش خودکفا است
فخری الله‌توکلی در جلسه کارگروه گردشگری در محل اتاق بازرگانی رفسنجان اظهار داشت: صنایع دستی منبع درآمد مناسبی برای موزه‌ها و امکان گردشگری هستند و علاوه بر تضمین بقای مشاغل، سبب تجدید حیات هنرهای بومی می‌شود.

وی تصریح کرد: فرش یکی از صنایع مهم استان کرمان است و از مهم‌ترین دستاوردهایی این صنعت، رشد و توسعه اقتصادی است که می‌تواند به ارمغان بیاورد.

رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان کرمان افزود: توسعه اقتصادی سایر توسعه‌ها از جمله فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد، لذا صنعت فرش باید پویا و زنده باشد.

الله‌توکلی با اشاره به اینکه در صنعت فرش نیاز به مواد اولیه در خارج از استان نداریم، خاطرنشان کرد: پته کرمان، گلیم سیرجان و فرش شهربابک در استان کرمان شاخص هستند و در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری واقع شده‌اند.

وی بیان کرد: فرش در اشتغالزایی نقش بسزایی دارد، در رفسنجان فرش‌های بسیار نفیسی تولید می‌شود که نمونه بارز آن کارگاه تولیدی ابولهادی است که افراد زیادی را به‌ کار مشغول کرده است.

الله‌توکلی با بیان اینکه صنایع دستی ریشه عمیق و اعتقادی در فرهنگ مردم کرمان دارد، تصریح کرد: این صنعت به‌ عنوان صنعتی بومی و غیر وابسته و دارای ارزش افزوده بالایی است که در بحران آب استان جایگزین خوبی برای اشتغال پایدار خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: کرمان در تولید مواد اولیه صنعت فرش خودکفا است و نیازی به تهیه مواد اولیه از خارج استان ندارد.

وی با تأکید بر اینکه بازارچه محلی رونق به کسب و کار هنرهای دستی دارد، گفت: فرش باید به ‌عنوان یک هنر در جامعه جا بیفتد و رونق بگیرد.
  • تبلیغات